Fler valde att vaccinera sig under den nationella vaccinationsveckan

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Under den nationella vaccinationsveckan som pågick under vecka 11 syntes en tydlig ökning av vaccinationer jämfört med veckan innan. Den senaste statistiken från Folkhälsomyndigheten visar samtidigt att smittspridningen fortsätter att minska. På nationell nivå sjönk antalet bekräftade fall med 16 procent.

Folkhälsomyndighetens uppdaterade statistik visar att minskningen av antalet bekräftade covid-19-fall fortsätter. Nationellt sjönk de bekräftade fallen med 16 procent under förra veckan. Sammanlagt provtogs 37 898 personer och av dessa var 20 procent positiva. Men det finns regionala skillnader i landet, både när det gäller testning och smittspridning. Mörkertalet är fortsatt stort när det gäller bekräftade fall, eftersom testningen koncentreras till hälso- och sjukvården och äldreomsorgen.

Även om smittspridningen minskar i landet så är pandemin inte över. I flera europeiska länder ökar antalet covidfall inom slutenvården, till exempel Storbritannien och Österrike. Att fler i Sverige vaccinerar sig och tackar ja till erbjudandet om påfyllnadsdoser är viktigt för en god och jämn beredskap i hela befolkningen vid en eventuell ökning även här. Generellt är vaccinationstäckningen i landet hög, omkring 62 procent av befolkningen över 18 år har tagit sin tredje vaccindos. Men det är fortfarande drygt en miljon människor över 12 år i Sverige som ännu inte har tagit sin första dos.

Ökning av vaccinationer

Under den nationella vaccinationsveckan som pågick under vecka 11 intensifierade regionerna sitt arbete med att tillgängliggöra och informera om vaccinationsinsatserna, för att få fler i befolkningen att skaffa sig skydd mot covid-19. Folkhälsomyndighetens statistik visar att antalet vaccinationer i landet ökade med 23 procent, vilket innebär att det gavs 30 000 doser fler under förra veckan jämfört med veckan innan. Totalt gavs över 160 000 doser under den nationella vaccinationsveckan. Främst skedde ökningen bland personer som tog sin fjärde vaccindos, det vill säga påfyllnadsdos två.

– Det är glädjande att så många valde att anta erbjudandet om vaccination. Det är viktigt att vaccinationstäckningen i landet nu fortsätter att öka för att stärka skyddet i befolkningen. Vaccin mot covid-19 är det viktigaste verktyget för att skydda både sig själv och andra mot covid-19, säger avdelningschef Britta Björkholm.

Färre bekräftade fall på SÄBO

Den minskade smittspridningen nationellt syns även bland personer på särskilt boende, SÄBO, och de som har hemtjänst. Under förra veckan minskade antalet bekräftade fall av covid-19 inom dessa grupper med 32 respektive 27 procent.

Statistiken visar också att antalet nyinlagda på intensivvårdsavdelning minskar. Under den föregående veckan har hittills 13 nyinlagda patienter med covid-19 rapporterats, jämfört med i medeltal 36 patienter under de föregående tre veckorna. Det är också färre som avlider med covid-19. Under vecka 9 rapporterades 265 personer avlidna med covid-19, jämfört med i medeltal 335 dödsfall per vecka de tre föregående veckorna.

Läs mer

Aktuell veckorapport om covid-19