Minskad spridning av covid-19 i Sverige

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Antalet bekräftade fall av covid-19 fortsatte att minska på nationell nivå under vecka 10, men minskningen betyder inte att pandemin är över. Det är fortfarande mycket viktigt att fler personer vaccinerar sig och antar erbjudandet om en påfyllnadsdos. Den här veckan pågår den nationella vaccinationsveckan för att få fler att skydda sig mot covid-19 genom vaccination.

Den senaste statistiken från Folkhälsomyndigheten visar att antalet bekräftade fall på nationell nivå minskade med 19 procent under förra veckan. Samtidigt finns det skillnader inom landet. Mörkertalet i smittspridningen är större nu än tidigare, eftersom testningen koncentreras till hälso- och sjukvården och äldreomsorgen. Under vecka 10 provtogs totalt 39 843 individer, vilket är en minskning med 12 procent jämfört med vecka 9. Av de prover som togs var 23 procent positiva.

Vaccinationsveckan pågår

Men även om fallen av covid-19 minskar så är pandemin inte över, det är fortsatt många som smittas. Just nu pågår den nationella vaccinationsveckan i hela landet. Syftet är att få fler att skydda sig mot covid-19 genom vaccination.

– Idag har 61 procent i befolkningen över 18 år tagit sin tredje vaccindos. Eftersom vaccinet är det enskilt viktigaste för att skydda mot covid-19, så är det angeläget att vaccinationstäckningen fortsätter att öka och att den också fördelas jämnare i befolkningen, säger biträdande avdelningschef Sara Byfors.

Nationella vaccinationsveckan för att fler ska välja att vaccinera sig mot covid-19 (nyhet 2022-03-10)

Generellt är vaccinationstäckningen i Sverige hög, men fortfarande är det drygt en miljon människor över 12 år som inte har tagit sin första dos.

Bland personer som bor på särskilt boende för äldre, SÄBO, och de som har hemtjänst så har 90 procent respektive 86 procent tagit minst tre vaccindoser. Av de boende på SÄBO har 40 procent vaccinerats med en fjärde dos och 18 procent av de som har hemtjänst. Folkhälsomyndighetens senaste statistik visar även att antalet bekräftade fall av covid-19 inom de här grupperna har minskat med 14 procent under den senaste veckan.

Färre nyinlagda på IVA

När det gäller antalet nyinläggningar på intensivvårdsavdelning, IVA, så fortsätter de att minska. Under veckan har hittills 31 nyinlagda personer på IVA rapporterats in, jämfört med i medeltal 40 under de föregående tre veckorna.

Statistiken visar också att antalet avlidna med covid-19 har slutat att öka. Under vecka 8 avled 310 personer med covid-19. Att effekten av den minskade smittspridningen syns i statistiken först nu, beror på att det finns en fördröjning i tid från insjuknande till dödsfall och även en fördröjning i rapporteringen av dödsfall.

En jämförelse av Folkhälsomyndighetens statistik över avlidna bekräftade fall och Socialstyrelsens statistik över dödsorsaker visar vidare att en högre andel av de avlidna bekräftade fallen nu är avlidna med covid-19 snarare än av covid-19, jämfört med början av 2021. Den huvudsakliga förklaringen bedöms vara spridningen av virusvarianten omikron, som i lägre utsträckning än tidigare varianter orsakar svår sjukdom. Samtidigt är de flesta som riskerar att blir allvarligt sjuka nu vaccinerade.

Läs mer

Veckorapport covid-19