Myndighetsgemensamma pressträffarna om covid-19 upphör

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

De myndighetsgemensamma regelbundna pressträffarna om covid-19 som pågått sedan den 4 mars 2020 upphör. Myndigheternas talespersoner kommer även fortsättningsvis att finnas tillgängliga för media.

Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har hållit pressträffar kontinuerligt sedan den 4 mars 2020 med anledning av covid-19-pandemin. Från och med nu upphör pressträffarna. Det innebär att det inte blir någon pressträff torsdagen den 10 mars 2022.

Nyheter om covid-19 kommer att publiceras på myndigheternas webbplatser och talespersoner kommer fortsatt finnas tillgängliga för media i stor utsträckning. Uppstår behov arrangeras pressträffar med kort varsel. Folkhälsomyndigheten kommer också att fortsätta att regelbundet uppdatera epidemiologiska data och vaccinstatistik på webbplatsen.

– Vi vet att pressträffarna har betytt mycket för många människor under den här perioden. Utifrån pandemins utveckling och att vi nu befinner oss i en annan fas är allmänhetens och därmed medias intresse för covid-19 inte längre lika stort och det finns därför inte behov av regelbundna pressträffar. Myndigheterna kommer även fortsättningsvis att ha hög tillgänglighet för frågor från journalister, säger Folkhälsomyndighetens presschef Christer Janson.

Totalt har 198 myndighetsgemensamma pressträffar arrangerats av Folkhälsomyndigheten. Den första hölls 4 mars 2020 och den sista 3 mars 2022. Inledningsvis hölls pressträffarna varje vardag för att sedan hållas tisdagar och torsdagar. Sedan 20 maj 2021 hölls pressträffarna på torsdagar.

Se våra pressträffar i efterhand

Kontakt till presstjänst

Folkhälsomyndigheten

010- 205 21 00, media@folkhalsomyndigheten.se

Socialstyrelsen

075-247 30 05, media@socialstyrelsen.se
www.socialstyrelsen.se

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

010-240 44 44, kommunikation@msb.se
www.msb.se