Regeringen har gett Folkhälsomyndigheten i uppdrag att förbereda fördelningen av medel för hivprevention till regionala och lokala ideella organisationer inför 2018. Medlen har tidigare fördelats via landsting och storstadskommuner inom ramen för förordning 2013:666. Folkhälsomyndigheten utlyser utifrån uppdraget verksamhetsbidrag för hivprevention till regionala och lokala organisationer för 2018.

Syftet med bidraget är att förebygga spridning av hiv samt för att minska konsekvenserna av sjukdomen för samhället och den enskilde. Insatserna som finansieras ska stödja det arbete som bedrivs av landsting och kommuner avseende hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar.

Bidraget ska användas till arbete inom ett eller flera av följande områden:

  • utbildning
  • informationsinsatser
  • kunskapsspridning
  • uppsökande verksamhet
  • rådgivning och socialt stödjande arbete
  • stöd till testning
  • samordning och samverkan samt strategiskt arbete
  • för att stärka organisationens utvecklingsarbete och kompetensuppbyggnad.

Läs uppdraget här. (PDF, 426 kB)

Ansökan

Ansökan ska vara Folkhälsomyndigheten tillhanda senast den 20 november 2017. Beslut om verksamhetsbidrag meddelas i februari 2018.

Ansök här.

Hjälptext finns här (PDF, 337 kB).

Vilka kan söka bidrag?

Verksamhetsbidrag kan sökas av organisationer på regional eller lokal nivå.
För att organisation ska kunna ansöka om bidrag krävs att organisationen har som mål, eller som ett av sina delmål, att bidra till att förebygga eller minska konsekvenserna av hiv. Vidare krävs att organisationen ska ha bedrivit arbete inom området de senaste två åren.

Övergripande villkor för Folkhälsomyndigheten

Redovisning

Verksamheter som får bidrag från oss ska redovisa hur pengarna har använts. Folkhälsomyndigheten kommer att skicka ut anvisningar och underlag för verksamhetsredovisning och ekonomisk redovisning till de som beviljats medel.

Redovisning av verksamhetsbidrag för år 2018 ska ha kommit in till Folkhälsomyndigheten senast den 1 mars 2019.