Folkhälsomyndighetens allmänna råd om bassängbad;

beslutade den 2 januari 2014.

I dessa allmänna råd ges rekommendationer för tillämpningen av 9 kap. 3 § och 26 kap. 19 § miljöbalken (1998:808) samt 4–7 §§ förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll vad gäller vattenkvalitet i bassängbad.

Dessa allmänna råd gäller för sådana bassängbad som är till för allmänheten eller som utnyttjas av många människor.

Angivna riktvärden och kontrollen av dessa är tillämpliga för de bassängbad som har ett recirkulerande vattenreningssystem med ett desinfektionssystem. För bassängbad utan vattenreningssystem gäller de allmänna råden i tillämpliga delar.

Ladda ner FoHMFS 2014:12 Allmänna råd om bassängbad (PDF, 153 kB)

Bläddra och läs