Satsningar på hälsa för att lösa sjukvårdens problem. Seminarium Almedalen 2019

Hälso- och sjukvårdens utmaningar går inte att lösa genom att enbart tillföra mer resurser. I stället krävs en bred och långsiktig satsning i hela samhället på hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser. Här finns filmen från seminariet, den finns både textad och syntolkad.

Ju fler människor som kan leva med god hälsa, fria från sjukdom, desto bättre. Det gäller både för samhället som helhet och för oss som enskilda individer. Därför är det viktigt att satsa på det hälsofrämjande arbetet, med hälso- och sjukvården som bidragande motor i arbetet.

Under Almedalsveckan i Visby i år arrangerade Folkhälsomyndigheten ett seminarium om primärvårdens roll i det sjukdomsförebyggande arbetet. Seminariet filmades och filmen finns nu i textad och syntolkad version.

I dag är förutsättningarna för en god hälsa inte jämnt fördelade i befolkningen. Med sitt stora kunnande och sina stora ytor mot exempelvis skolan och övriga samhället kan hälso- och sjukvården – i synnerhet primärvården – påverka andra att verka i en mer hälsofrämjande riktning, och bidra till att skillnaderna i hälsa minskar.

Medverkande

  • Lena Hallengren, Socialminister, (S)
  • Johan Carlson, Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten
  • Anna Nergårdh, Särskild utredare för Samordnad utveckling för god och nära vård
  • Åke Åkesson, Verksamhetschef, Hälsocentralen i Borgholm
  • Marina Tuutma, Ordförande, Svenska Distriktsläkarföreningen
  • Anders Henriksson, Regionstyrelsens ordförande Region Kalmar län
  • Nicklas Sandström, Regionråd i opposition i Västerbotten
  • Stefan Jutterdal, Förbundsordförande, Fysioterapeuterna
  • Emma Spak, Samordnare Nära vård, SKL
  • Gabriella Ahlström, Moderator.

Textad

Syntolkad

Gå till toppen av sidan