Tillsammans kan vi bromsa smittan!

Detta är en sammanfattning av ändring i föreskrifterna och allmänna råden (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m. De nya allmänna råden trädde i kraft den 13 juni 2020.

Affischen som riktar sig till allmänheten, ger tips om hur man hjälper till att bromsa smitta. Den kan skrivas ut och sättas upp på lämpligt ställe eller distribueras vidare.

Det är allas ansvar att hindra spridningen av sjukdomen covid-19 och detta är några viktiga saker som alla kan göra.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd för personer som är 70 år eller äldre ändrades den 22 oktober 2020. Nu gäller att du som är 70 år eller äldre omfattas av de allmänna råd som gäller för alla. En ny version av denna affisch kommer att publiceras inom kort.

Folkhälsomyndigheten ansvarar för allmänna råd inom verksamhetsområdet smittskydd. Råden gäller fram till 31 december 2020.

Se även Allmänna råd för verksamheter, en sammanfattning

English version: General guidelines for the public – a summary