Allmänna råd för allmänheten, en sammanfattning

Detta är en sammanfattning av Föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19, Grundförfattning HSLF-FS 2020:12.

Affischerna som riktar sig till allmänheten, ger tips om hur man hjälper till att bromsa smitta. Den kan skrivas ut och sättas upp på lämpligt ställe eller distribueras vidare.

Det är allas ansvar att hindra spridningen av sjukdomen covid-19 och detta är några viktiga saker som alla kan göra.

Folkhälsomyndigheten ansvarar för allmänna råd inom verksamhetsområdet smittskydd. Råden gäller fram till 31 december 2020.

Se även Allmänna råd för verksamheter, en sammanfattning

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2020-05-08
  • Antal sidor: 1
  • Artikelnummer: 20042-1

Öppna publikationen

Allmänna råd för allmänheten, en sammanfattning(PDF 1010 kB)

Beställ

Denna publikation finns ej för beställning.

Gå till toppen av sidan