Det finns i dag en tydlig social skiktning när det gäller psykisk ohälsa. Personer med kortare utbildning och lägre inkomster har en ökad risk för sömnlöshet, sämre psykiskt välmående och huvudvärk. Dessa symtom är relativt lindriga men detta kan tyda på att det finns en social skiktning även för allvarligare psykiska problem så som depression.

Rapporten innehåller en översikt av vetenskapliga undersökningar inom området och vänder sig främst till beslutsfattare och yrkesverk­samma inom kommuner, landsting, frivilligorganisationer, företag och statliga myndigheter.

  • Författare: Statens folkhälsoinstitut
  • Utgivningsår: 2008
  • Antal sidor: 18
  • Artikelnummer: FHI080216