I handboken beskrivs de vanligaste hälsoriskerna med bassängbad och hur man förebygger dem. Egenkontrollprogram, provtagning och problem med vattenkvaliteten tas upp, liksom miljöbalkens krav.

Rapporten ska både vara vägledare för verksamhetsutövare och underlag för tillsynsmyndigheter.