Hur ska man ta sig an frågan om undervisning om alkohol, narkotika, tobak och dopning i skolan? Denna bok kan användas som stöd och inspiration för detta arbete. Bland annat ges förslag på hur ANDT-frågorna, med stöd i kursplanerna, kan integreras i skolans olika ämnen. Boken, som är skriven av en lärare och folkhälsovetare, finns i två versioner, en för undervisningen i åk 7–9 och en för gymnasiet. Boken vänder sig till pedagoger och annan skolpersonal och är tänkt som en praktisk uppslagsbok. Materialet är kostnadsfritt men porto tillkommer vid beställning.

  • Författare: Statens folkhälsoinstitut
  • Utgivningsår: 2010
  • Artikelnummer: FHI110109