Detta är en sammanställning av de uppgifter som Folkhälsomyndigheten har rapporterat in till EU:s narkotikabyrå, European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, EMCDDA. Sammanställningen syftar till att ge en nulägesbild över narkotikasituationen i Sverige genom att presentera senast tillgängliga data. Innehållet i årets översikt baseras på 2015 års data och spänner över många områden, så som användning av narkotika, narkotikabeslag, narkotikarelaterad vård och narkotikarelaterad dödlighet. Data kommer från flera myndigheter och organisationer; BRÅ, CAN, Kriminalvården, Nationellt forensiskt centrum, Polismyndigheten, Tullverket, Socialstyrelsen, Statens institutionsstyrelse, Åklagarmyndigheten och Folkhälsomyndigheten.

De bilder som finns i sammanställningen finns även samlade i en presentation som du kan ladda ner (PDF, 5,7 MB).

Läs 2014 år sammanställning här.

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2017-04-04
  • Antal sidor: 10
  • Artikelnummer: 03454-2017-1