Rapporten sammanfattar bland annat användning av narkotika, narkotikabrott, narkotikarelaterad dödlighet och kommunernas förebyggande arbete i Sverige 2019.

Rapporten sammanfattar Sveriges narkotikasituation 2019 och innehåller uppgifter som Folkhälsomyndigheten tillsammans med flera andra myndigheter rapporterar in till EU:s narkotikabyrå, EMCDDA.

I korthet visar rapporten att:

  • En god grundstruktur för ett hälsofrämjande och narkotikaförebyggande arbete finns i kommunerna, men den kommunala arbetstiden för att samordna och planera ANDT-förebyggande arbete har minskat 2011-2019.
  • Cannabis var den vanligaste narkotikatypen i Sverige 2020 och användningen är vanligare bland yngre och bland män. I den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor rapporterade 3,8 procent av befolkningen (16–64 år) att de hade använt cannabis under de senaste 12 månaderna. I åldersgruppen 16–34 år uppgav 9,5 procent av männen och 5,4 procent av kvinnorna att de använt cannabis under de senaste 12 månaderna.
  • Både narkotikabeslagen och narkotikabrotten ökade 2019 jämfört med 2018. Ökningen av narkotikabrott gäller främst kategorin eget bruk och innehav. För narkotikabeslagen gäller ökningen marijuana, amfetamin, heroin och kokain.
  • Antalet individer som vårdats i slutenvård och/eller specialiserad öppenvård för problem orsakade av narkotika har ökat under de senaste 10 åren. De flesta som behandlades för sitt narkotikabruk under 2019 hade sökt vård för användning av flera substanser i kombination där det inte går att identifiera en primärdrog.
  • Fler regioner erbjuder sprututbyte – 16 av 21 regioner har nu aktiv sprututbytesverksamhet. Det är en insats för att minska smittspridningen av sjukdomar såsom hepatit C, hiv och hepatit B.
  • Under 2019 ses en fortsatt minskning av antalet narkotikarelaterade dödsfall. Minskningen gäller bara män som står för ungefär 70 procent av dödsfallen. Opioider var involverade i 90 procent av alla dödsfall där man känner till substansen.

Relaterad läsning

Narkotika och hälsofarliga varor

Den svenska narkotikasituationen 2019

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Publicerad: 19 mars 2021
  • Uppdaterad: -
  • Artikelnummer: 21008