Detta är en sammanställning av de uppgifter som Folkhälsomyndigheten har rapporterat in till EU:s narkotikabyrå, European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, EMCDDA. Sammanställningen syftar till att ge en nulägesbild över narkotikasituationen i Sverige. Innehållet spänner över många områden, så som användning av narkotika, beslag, narkotikarelaterad vård och narkotikarelaterad dödlighet. Data kommer från flera myndigheter och organisationer; BRÅ, CAN, Kriminalvården, Nationellt forensiskt centrum, Polismyndigheten, Tullverket, Socialstyrelsen, Statens institutionsstyrelse, Regeringskansliet och Folkhälsomyndigheten.

Läs den svenska narkotikasituationen 2015 – en översikt över rapporteringen till EU:s narkotikabyrå här.

De bilder som finns i sammanställningen finns även samlade i en presentation som du kan ladda hem här (PDF-dokument, 4,8 MB)

Här hittar du en engelsk version av publikationen:
The Drug Situation in Sweden – An Overview of the Reporting to the EMCDDA

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2016-02-15
  • Antal sidor: 10
  • Artikelnummer: 15161