Information till vårdnadshavare om vaccination. Det svenska vaccinationsprogrammet för barn (albanska)

Ett informationsblad till föräldrar med information om det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Informationsbladet kan användas inom barnhälsovården och elevhälsan. Reviderad version från juli 2016.

Andra språk

Informationsbladet finns även på följande språk (reviderade 2017): svenska, arabiska, bosniska/kroatiska/serbiska, dari, engelska, franska, pashto, persiska/farsi, polska, ryska, somaliska, spanska, sydkurdiska/sorani, tigrinja och turkiska

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2016-07-25
  • Antal sidor: 3
  • Artikelnummer: 16064

Öppna publikationen

Gå till toppen av sidan