Rekommendationer om covid-19 för de som är 70 år eller äldre att begränsa sina nära kontakter.

En uppdaterad version av detta faktablad/ denna affisch kommer att publiceras inom kort.

An updated version of this fact sheet/this poster will be published shortly.

Svensk version: Du som är 70 år eller äldre – begränsa dina nära kontakter

Läs mer information som riktar sig till äldre