FoHMFS 2014:10

Grundförfattning

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om alkoholhaltiga preparat

Beslutade: 2 januari 2014

Gäller från och med: 3 januari 2014

Ändringsförfattning: HSLF-FS 2020:30

Konsoliderad version: FoHMFS 2014:10 (PDF, 797 kB)