Allmänna råd

FoHMFS 2014:13

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus

Beslutade: 2 januari 2014

Gäller från och med: 2 januari 2014

Läs allmänna råden på skärmen

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2014-01-02
  • Antal sidor: 8