FoHMFS 2014:13

Allmänna råd

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus

Beslutade: 2 januari 2014

Gäller från och med: 2 januari 2014