FoHMFS 2014:14

Allmänna råd

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om fukt och mikroorganismer

Beslutade: 2 januari 2014

Gäller från och med: 2 januari 2014