FoHMFS 2014:15

Allmänna råd

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om höga ljudnivåer

Beslutade: 2 januari 2014

Gäller från och med: 2 januari 2014