FoHMFS 2014:17

Allmänna råd

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperatur inomhus

Beslutade: 2 januari 2014

Gäller från och med: 2 januari 2014