FoHMFS 2014:19

Allmänna råd

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet

Beslutade: 2 januari 2014

Gäller från och med: 2 januari 2014