FoHMFS 2015:1

Grundförfattning

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om kontrollköp av folköl och tobaksvaror

Beslutade: 11 mars 2015

Gäller från och med: 1 april 2015

Ändringsförfattning: HSLF-FS 2016:47

Ändringsförfattning: HSLF-FS 2020:49