Hög ålder är en betydande riskfaktor för allvarlig sjukdom i covid-19 och alla har ansvar för att skydda äldre mot smitta. På uppdrag av regeringen har Folkhälsomyndigheten tagit fram information som är ett stöd till boende på särskilda boenden för äldre och för besökare.

Andra språk

Faktabladet finns även på följande språk: arabiska, bosniska/kroatiska/serbiska, engelska, finska, persiska/farsi, polska, somaliska.

Läs mer

Förebygga smittspridning vid besök på äldreboenden

Det här kan du som besökare göra för att förebygga smittspridning av covid-19 (affisch)