Hur kan den byggda miljön utvecklas för att öka den fysiska aktiviteten hos invånarna i kommunen? Forskning visar att åtgärder i livsmiljön påverkar människors levnadsvanor och att åtgärder utanför hälsosektorn är mest kostnadseffektiva. Den här inspirationsskriften vänder sig i första hand till fysiska planerare och hälsoplanerare/ strateger i landets kommuner. Skriften presenterar ett förslag på en planeringsmodell samt indikatorer, som syftar till att underlätta det lokala planeringsarbetet.

  • Författare: Statens folkhälsoinstitut
  • Utgivningsdatum: 2013-12-17
  • Artikelnummer: FHI131204