Föreskrifter och allmänna råd om underrättelseskyldighet vid internationella hot mot människors hälsa

Grundförfattning

HSLF-FS 2015:9

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om underrättelseskyldighet vid internationella hot mot människors hälsa

Beslutade: 1 juli 2015

Gäller från och med: 1 juli 2015

Läs föreskrifterna på skärmen

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2015-07-01
  • Antal sidor: 2
Gå till toppen av sidan