HSLF-FS 2019:17

Ändringsförfattning

Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2016:51) om vaccination av barn i enlighet med det allmänna vaccinationsprogrammet för barn

Beslutade: 24 juni 2019

Gäller från och med: 1 september2019

Grundförfattning: HSLF-FS 2016:51

Konsoliderad version: HSLF-FS 2016:51 (PDF, 642 kB)