HSLF-FS 2019:20

Grundförfattning

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om egenkontrollprogram vid försäljning av tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Beslutade: 25 september 2019

Gäller från och med: 1 november 2019