HSLF-FS 2020:23

Ändringsförfattning

Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2015:7) om anmälan av anmälningspliktig sjukdom i vissa fall

Beslutade: 28 april 2020

Gäller från och med: 5 maj 2020

Grundförfattning: HSLF-FS 2015:7

Konsoliderad version: HSLF-FS 2015:7 (PDF, 164 kB)