HSLF-FS 2020:25

Ändringsförfattning

Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2016:51) om vaccination av barn i enlighet med det allmänna vaccinationsprogrammet för barn

Beslutade: 6 maj 2020

Gäller från och med: 1 augusti 2020

Grundförfattning: HSLF-FS 2016:51

Konsoliderad version: HSLF-FS 2016:51 (PDF, 642 kB)