HSLF-FS 2021:93

Ändringsförfattning

Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:87) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

Beslutade: 7 december 2021

Gäller från och med: 8 december 2021

Grundförfattning: HSLF-FS 2021:87

Konsoliderad version: HSLF-FS 2021:87 (PDF, 316 kB)