Den här rapporten är en kunskapsöversikt om mäns reproduktiva hälsa. Den ger en djupare insikt i att samhälleliga insatser som påverkar pojkars och mäns attityder och beteenden kan öka deras reproduktiva hälsa. Ändrade attityder påverkar också flickors och kvinnors hälsa, därför bör möjligheten till gemensam nytta tas till vara bättre i det förebyggande arbetet.

  • Författare: Statens folkhälsoinstitut
  • Utgivningsdatum: 2011-05-06
  • Antal sidor: 66
  • Artikelnummer: FHI110501