Andelen skolbarn med övervikt eller fetma har mer än dubblerats under de senaste 30 åren. Det visar data från enkätundersökningen Skolbarns hälsovanor bland 11–15-åringar.

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2020-05-27
  • Antal sidor: 2
  • Artikelnummer: 20020