Vägledningen beskriver när provtagning med PCR och antigentester bör utföras. Det gäller både misstänkt infektion, smittspårning och screening.

Vägledningen kan användas som stöd vid införande av testning inom kommunal vård och omsorg för äldre och riktar sig till ansvariga för vård och omsorg som exempelvis vårdgivare i regioner och kommunal hälso- och sjukvård, verksamhetsansvariga, medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS) och läkare.

Viktiga uppdatering i version 5:

  • Ändringar gällande smittspårning

Viktiga uppdateringar i version 4:

  • Infört information om användning av antigentester
  • Avsnitt om regelbunden screening av personal

Viktiga uppdateringar i version 3:

  • Tidsperioden för vilka som ingår i en smittspårning är utökad till 24 timmar före nära kontakt med nytt fall av covid-19 (tidigare version sade dagen före)
  • Hushållskontakter till fall av covid-19 betraktas som misstänkta fall och ska få förhållningsregler
  • Mindre andra förtydliganden, justeringar och uppdatering av länkar

Relaterad läsning

Vägledning för användning av antigentester vid covid-19

För personal inom äldreomsorg angående covid-19

Vägledning för smittspårning av covid-19