Dokumentet beskriver i vilka situationer provtagning med PCR för nukleinsyrapåvisning för att påvisa pågående covid-19 infektion bör göras, och vad som behöver finnas på plats i provtagningsprocessen samt åtgärder utifrån provresultat.

Dokumentet kan fungera som stöd för provtagning av äldre inom kommunal vård och omsorg för covid-19 och riktar sig till ansvariga för vård och omsorg för äldre som exempelvis vårdgivare i regioner och kommunal hälso- och sjukvård, verksamhetsansvariga, medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS) och läkare.

I version 3 har dokumentet uppdaterats huvudsakligen för att överensstämma med Folkhälsomyndighetens Vägledning för smittspårning av covid-19.

  • Tidsperioden för vilka som ingår i en smittspårning är utökad till 24 timmar före nära kontakt med nytt fall av covid-19 (tidigare version sade dagen före)
  • Hushållskontakter till fall av covid-19 betraktas som misstänkta fall och ska få förhållningsregler
  • Mindre andra förtydliganden, justeringar och uppdatering av länkar

Läs mer: Provtagning för covid-19 inom kommunal vård och omsorg för äldre