Folkhälsomyndigheten rekommenderar att personer i vissa definierade riskgrupper erbjuds vaccination mot pneumokocksjukdom. I rekommendationerna framgår bl.a. vilka grupper som bör vaccineras och med vilken typ av vaccin.

Rekommendationerna kan dels utgöra ett underlag i regionala och lokala beslut om hur vaccinationer mot pneumokocker kan erbjudas, dels ge enskilda läkare stöd i bedömningen av vilka patienter som bör erbjudas vaccination.

Målgruppen för rekommendationerna är landstingens huvudmän och smittskyddsenheter samt hälso- och sjukvårdspersonal, och då särskilt personal inom specialistsjukvård och primärvård.

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2018-03-16
  • Antal sidor: 25
  • Artikelnummer: 18025