Samverkansmodellen för ett hälsosamt åldrande startade i september 2011. Efter drygt ett år finns många erfarenheter att dela med sig av. Vi har i den här tidningen samlat ett litet axplock av alla klokheter som arbetet genererat.

Bläddra och läs

  • Författare: Statens folkhälsoinstitut
  • Utgivningsdatum: 2013-05-01
  • Antal sidor: 16
  • Artikelnummer: -