Varje år rapporterar Folkhälsomyndigheten ett antal uppgifter som rör narkotikasituationen i Sverige till EU:s narkotikabyrå, European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, EMCDDA. Detta är den första i raden av årliga sammanställningar och syftar till att ge en överblick över den aktuella narkotikasituationen i Sverige.

Every year, the Public Health Agency of Sweden report data related to the drug situation in Sweden and submits it to the EU drugs agency, the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, EMCDDA. This is the first in a series of annual summaries being reported to the EU, aimed to provide an overview of the current drug situation in Sweden.

In Swedish:
Den svenska narkotikasituationen – En översikt över rapporteringen till EU:s narkotikabyrå

Bläddra och läs

  • Författare: Public Health Agency of Sweden
  • Utgivningsdatum: 2016-03-14
  • Antal sidor: 10
  • Artikelnummer: 16012