Den 31 mars 2011 lämnade Statens folkhälsoinstitut in slutrapporten som redovisar arbetet med alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksuppdragen (ANDT). För att göra materialet mer lättillgängligt och för att lyfta fram det arbete som pågått lokalt och regionalt publicerar vi magasinet Uppdrag: förebygga. Här kan du läsa artiklar som tar upp exempel på hur arbetet med de olika regeringsuppdragen sett ut i praktiken.

  • Författare: Statens folkhälsoinstitut
  • Utgivningsår: 2011
  • Antal sidor: 44
  • Artikelnummer: FHI110604