Vaccinationshäftet riktar sig till sjukvårdsinrättningar och institutioner som vaccinerar mot gula febern och inte försäljning direkt till allmänheten. Häftet undertecknas av behandlande läkare.

Observera att häftet beställs i buntar om 20 ex.

Read on screen

  • Author: Folkhälsomyndigheten
  • Release date: 2017-01-05
  • Number of pages: 16
  • Article: 16135