Vaccinuppföljning

I regleringsbrevet för 2013 gav regeringen dåvarande Smittskyddsinstitutet i uppdrag att göra en översyn av vaccinuppföljningen i samråd med ett antal andra myndigheter.

Vaccinuppföljningen är en omfattande utvärdering av hur vaccinationer i det nationella programmet följs upp. Översynen fokuserar på hur uppföljningen kan användas för att upprätthålla och förbättra vaccinationstäckningen och för att utreda misstänkta biverkningar.

Bilagor

Bilaga 1-5
Bilagorna samlade i en fil (PDF-dokument, 341 kB)

Bilaga 1. Socialstyrelsens identifierade behov i relation till nationella vaccinationsprogram

Bilaga 2. Läkemedelsverkets identifierade behov i relation till nationella vaccinationsprogram

Bilaga 3. Tand- och läkemedelsförmånsverkets identifierade behov i relation till nationella vaccinationsprogram

Bilaga 4. Sveriges kommuners och landstings identifierade behov i relation till nationella vaccinationsprogram

Bilaga 5. Barnhälsovårdens identifierade behov i relation till nationella vaccinationsprogram

Bilaga 6
Läkemedelsverkets övervakning av vacciner och vaccinationer (PDF-dokument, 325 kB)

Bilaga 7
Nuvarande uppföljning av det nationella vaccinationsprogrammet (PDF-dokument, 558 kB)

Bilaga 8
Vaccinuppföljningen i andra länder (PDF-dokument, 265 kB)

Bilaga 9
Projektorganisation för RU vaccinuppföljning (PDF-dokument, 280 kB)

  • Författare: Smittskyddsinstitutet
  • Utgivningsdatum: 2013-12-02
  • Antal sidor: 100
  • Artikelnummer: 2013-101-26

Öppna publikationen

Vaccinuppföljning(PDF 864 kB)

Beställ

Denna publikation finns ej för beställning.

Gå till toppen av sidan