Vägledningen riktar sig till verksamheter inom regioner och kommuner och kan användas som stöd vid bedömning av immunitet.

Dokumentet har omarbetats i sin helhet då mycket av den information som gavs i den tidigare versionen återfinns på andra ställen. Länkar till myndighetens aktuella vägledningar som berör bedömning av immunitet har lagts in i nuvarande version. Särskilt värt att notera är följande:

  • Tidsangivelsen när det gäller hur lång tid ett antikroppstest kan sägas vara användbart har genomgående justerats. Information har förts in om att skyddet kvarstår åtminstone ett halvår från infektionstillfället, istället för som tidigare – från testtillfället.
  • Antigentest har lagts till som metod för att bekräfta covid-19.

Version 3, 2020-11-26

Läs mer

Vägledning om kriterier för bedömning av smittfrihet vid covid-19

Vägledning för antikroppspåvisning