Personer som haft covid-19-infektion som bekräftats med PCR-prov och tillfrisknat har en mycket låg risk att bli sjuka igen i åtminstone sex månader framåt. Även om alla som varit sjuka i covid-19 inte utvecklar mätbara nivåer av antikroppar i blodet så har dessa personer troligen utvecklat någon form av immunsvar.

Relaterad läsning

Vägledning om kriterier för bedömning av smittfrihet vid covid-19

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2020-07-21
  • Antal sidor: 2
  • Artikelnummer: 20112