Folkhälsomyndigheten har tagit fram en vägledning som tydliggör vilka som bedöms ha någon form av immunitet mot covid-19 efter genomgången infektion och vad det innebär vid nära kontakt med andra. Vägledningen riktar sig till regioner och kommuner och kan användas som stöd till olika verksamheter vid frågor om immunitet.

I den nya versionen som gäller från 2020-09-04 har ett fåtal språkliga justeringar gjorts.

Läs mer

Vägledning om kriterier för bedömning av smittfrihet vid covid-19

Vägledning för antikroppspåvisning