Omfattningen av provtagning av barn och unga varierar mellan olika regioner. Hittills har en nationell vägledning om provtagning av just denna grupp för att påvisa pågående covid-19 saknats.

Denna vägledning ska ses som ett komplement till den allmänna provtagningsindikationen för nukleinsyrapåvisning (PCR-testning) för covid-19 och har utarbetats för att underlätta bedömningen av om och när barn och unga kan provtas för att påvisa pågående covid-19. Vägledningen vänder sig till smittskyddsenheter, vårdgivare, kliniska mikrobiologiska laboratorier och beslutsfattare på regionnivå.

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2020-08-31
  • Antal sidor: 14
  • Artikelnummer: 20124