Denna vägledning har utarbetats för att underlätta bedömningen av om och när barn och unga kan testas för att påvisa pågående covid-19. Vägledningen vänder sig till smittskyddsenheter, vårdgivare, kliniska mikrobiologiska laboratorier och beslutsfattare på regionnivå.

I version 6 har avsnittet Provtagningsanvisning för barn och unga uppdaterats med information om saliv som provmaterial vid PCR-test för barn från 6 års ålder.