Hur våra samhällen och städer är utformade påverkar hur vi arbetar, lever, umgås och förflyttar oss. Detta påverkar i sin tur vår hälsa. Folkhälsomyndigheten har tagit fram materialet för att belysa vikten av att planera och bygga hälsofrämjande livsmiljöer för en god och jämlik hälsa i befolkningen. Publikationen vänder sig i första hand till beslutsfattare och tjänstemän på kommuner och regioner som jobbar för en hållbar utveckling av våra fysiska livsmiljöer.

Arbetet med publikationen har bedrivits inom ramen för EU-programmet Joint Action for Health Equity Europe (JAHEE).

Relaterad läsning

Samhällsplanering och hälsa

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Publicerad: 31 maj 2021
  • Uppdaterad: -
  • Artikelnummer: 21125