Det här är den första svenska kunskapssammanställningen om transpersoners psykiska och psykosociala hälsa. Särskilt fokus ligger på grupperna manliga transvestiter och transsexuella – de grupper som det i nuläget finns mest forskning om.

Några viktiga frågor som rapporten försöker ge svar på är: Vad syftar begreppet transperson på? Hur kan transpersoners livssituation beskrivas i relevanta avseenden,som bakgrund, utveckling, identitetsupplevelse, social situation och sociala relationer? Vilka psykiska eller psykosociala påfrestningar kan finnas för transpersoner i samhället kopplat till att de är just transpersoner? Hur kan transpersoner förstås kopplat till samhällets identitets- och genusnormer samt i relation till heteronormen? Hur kan transpersoner förstås i ett historiskt och kulturellt sammanhang? Hur beskriver transpersoner sin situation med egna ord? Vilka förslag till insatser skulle kunna förbättra den psykosociala hälsosituationen för transpersoner? Vi vet att psykisk ohälsa har samband med utanförskap och diskriminering – något som drabbar många transpersoner.

Denna rapport är ett viktigt bidrag till hur vi alla ska kunna skapa ett samhälle som visar större förståelse och acceptans för skilda sätt att vara och leva. Kunskapsunderlaget är angelägen läsning för politiker och beslutsfattare. Det riktar sig också till studerande och personal inom skola och högskola samt olika kategorier av vårdpersonal som läkare, sjuksköterskor, psykologer, socionomer och socialpedagoger. Givetvis vänder sig rapporten också till en intresserad allmänhet.

  • Författare: Statens folkhälsoinstitut
  • Utgivningsdatum: 2008-10-27
  • Antal sidor: 466
  • Artikelnummer: FHI080259