Rena händer räddar liv: Handhygien – självskattning av lokalt utvecklingsarbete

Lyssna

Broschyren presenterar ett verktyg för att analysera arbetet med att förbättra handhygienen på den egna vårdenheten. Att hålla händerna rena är ett av de bästa sätten att stoppa smitta och bromsa spridningen av antibiotikaresistenta bakterier. Folkhälsomyndigheten och SKL har tagit fram materialet Rena händer räddar liv för att stödja vård och omsorg i att förbättra handhygienen.

Ladda ner broschyren som tryckfil (PDF, 79 kB) om du vill anlita ett eget tryckeri.

Relaterad läsning

Rena händer räddar liv

Författare: Folkhälsomyndigheten och Sveriges kommuner och landsting
Publicerad:
Antal sidor: 12