Rena händer räddar liv: Metoder för att mäta förbrukning av handdesinfektionsmedel

Lyssna

Folder som beskriver verktyg med två enkla metoder för att mäta förbrukning av handdesinfektionsmedel.

Ladda ner foldern som tryckfil (PDF, 35 kB) om du vill anlita ett eget tryckeri.

Mer information kring det samlade materialet om Rena händer räddar liv

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 2
Artikelnummer: 2012-15-21