För ett rökfritt Sverige 2025 Tobakskonferens 12-13 juni 2018

För ett rökfritt Sverige

Folkhälsomyndigheten bjöd den 12-13 juni in till en två-dagars konferens för att sprida kunskap och bidra till utvecklingen av det tobaksförebyggande arbetet.

Närmare 300 personer deltog och lyssnade. Konferensen belyste både nationella och internationella erfarenheter samt utmaningar i det pågående arbetet.

Barn som spelar basket