För ett rökfritt Sverige 2025 Tobakskonferens 12-13 juni 2018

För ett rökfritt Sverige

Folkhälsomyndigheten bjuder in till konferens för att sprida kunskap och bidra till utvecklingen av det tobaksförebyggande arbetet. Kom och lyssna, delta och mingla – tillsammans kan vi nå målet om ett rökfritt Sverige år 2025!

Konferensen belyser nationella och internationella erfarenheter samt utmaningar i det pågående arbetet. Vad görs idag och vad mer behöver göras för att nå målet?

Välkommen!

Barn som spelar basket

Om konferensen och programmet

Hur når vi målet om ett rökfritt Sverige? Tobakskonferensen den 12-13 juni 2018 låter välkända talare och inspirerande debatter motivera dig i det fortsatta tobaksförebyggande arbetet.

Programmet är något alldeles extra. Det består av föreläsningar samt valbara seminarier och fokusspår. Du har möjlighet att fördjupa dig i bland annat nya tobakslagen, rökfria miljöer eller hur du ska arbeta med styrning och ledning.

Vi kommer även att belysa olika aspekter av vad som kan komma att påverkas av den tobakslag som riksdagen röstar om senare i vår. Konferensen kommer även att lyfta WHO:s ramkonvention och ge en internationell utblick om vad som görs i andra länder.

Konferensen riktar sig till politiker och andra beslutsfattare samt tjänstemän, yrkesverksamma och praktiker inom en rad samhällssektorer. I mån av plats kan även andra aktörer delta.

Mer information om programmet

Anmälan

Antalet platser är begränsat så den primära målgruppen har företräde. Men i mån av plats kan även andra aktörer delta. Du får ett bekräftelsebrev att du erhållit plats efter du anmält dig.

Anmäl dig till konferensen här

Kontakta oss

Har du frågor eller funderingar kring konferensen? Tveka inte att kontakta oss!

Kontakta oss

Praktisk information

Praktisk information om plats och avgift med mera hittar du här.

Praktisk information