Matlagningskurs för äldre mänHammarö kommun är en skärgårdskommun med framåtanda. De beskriver sig själva som en grön ö i Värmlands skärgård med livskvalitet och omtanke.

Hammarö är en av kommunerna i Region Värmland som deltagit i försöksverksamheten Samverkansmodell för ett hälsosamt åldrande. Runt om på kommunens mötesplatser har det anordnats inspirerande aktiviteter, ofta i samverkan med den ideella sektorn. En sådan aktivitet är den matlagningskurs för män som arrangerades under våren 2013.

Vi bad Anette Ljungberg som är mötesplatsansvarig och kommunsamordnare i Hammarö berätta om aktiviteten.

Vad har ni gjort?

Under våren startade vi en matlagningskurs riktad till män. Bakgrunden var att det kommit in önskemål från några män som tillsammans ville lära sig att laga god och näringsrik mat. Både sådant som passar till vardags och vid festligare tillfällen. Efter inbjudan skickats ut (där "först till kvarn" gällde) så fick vi snabbt fem villiga herrar att anmäla sig.

Vilka involverades i planeringen?

Jag som mötesplatsansvarig i kommunen tog kontakt med friskvårdskonsultenten Pontus på Hammarö, som har en bakgrund som kock. Vi började tillsammans titta på kursupplägg och lämplig lokal. Det visade sig att kyrkan var positivt inställda till att låna ut sitt kök. Jag fick en meny och inköpslista inför varje kurstillfälle och fixade inköpen som levererades till kyrkan.

Hur finansierade ni aktiviteten?

Kurskostnaden för matlagningen togs från projektmedel i kommunen. Men kursdeltagarna fick själva betala en avgift på 250 kr/person för samtliga fem tillfällen som täckte råvarukostnaden.

Vad hände efter kursens slut?

Vid det sista tillfället bjöd deltagarna och kursledaren in mig som mötesplatsansvarig i kommunen, hälsocoachen på vårdcentralen och diakonen i kyrkan för provsmakning! Herrarna var mycket nöjda, tyckte att de fått med sig ny kunskap och hade en ambition att fortsätta med matlagning i hemmet. Recept byttes och många glada tillrop hördes från kyrkans kök.

I nuläget är ingen ny kurs inplanerad, bland annat på grund av att vi inte längre har tillgång till några projektmedel. Men matlagningskursen har varit ett bra exempel på hur väl samverkan har fungerat mellan kommun, landsting, friskvården och kyrkan!

För mer information, kontakta Anette Ljungberg, Friskvården Värmland, telefon 073-461 40 59