En kvinna dricker ett glas vattenEn kvinna dricker ett glas vatten

Pandemin kan påverka beredskapen vid värmebölja

Sommaren 2020 kan värmeböljor komma att innebära en ytterligare påfrestning på en redan ansträngd situation. Beredskap för värmebölja behövs för att minimera hälsoeffekterna av värmestress i befolkningen.

Negativa hälsoeffekter av värmeböljor kan i hög utsträckning förebyggas. Ett systematiskt förebyggande och förberedande arbete sker i många kommuner, regioner och hos privata vårdföretag. Som stöd har Folkhälsomyndigheten en vägledning för framtagande av handlingsplaner för värmebölja. I rådande situation kring covid-19 behöver åtgärder och rutiner för värmebölja ses över och anpassas så att de även följer råden för minskad smittspridning.

Hanteringen av pandemin kan påverka samhällets förmåga att både förebygga och hantera negativa hälsoeffekter av värmeböljor.

 • I beredskap för värmebölja finns det åtgärder som är viktiga att göra innan sommaren. Vissa förberedelser kan ha uteblivit på grund av hanteringen av pandemin.
 • På grund av pandemin är personalsituationen mer ansträngd än vanligt, med risk för underbemanning och behov av fler vikarier just denna sommar.
 • En värmebölja kan bli påfrestande för personal inom vård- och omsorg, och ytterligare påfrestning kan uppstå för att varm skyddsutrustning behöver användas.
 • Erfarenheter från tidigare värmeböljor visar att det kan bli problem med sterilt material och förvaring av läkemedel på grund av hög temperatur och luftfuktighet.

Några viktiga aspekter i råden för värmebölja

För att minska riskerna för både värmestress och smittspridning under sommaren 2020 vill Folkhälsomyndigheten särskilt uppmärksamma följande:

 • Följ råden för både covid-19 och värmebölja för att minska belastningen på hälso- och sjukvården.
 • Äldre och personer med bakomliggande sjukdomar är riskgrupper för både värmestress och covid-19.
 • Var försiktig så att du inte misstar hypertermi för feber. Se till att personen som uppvisar sådana symtom vilar i en sval miljö och dricker vatten. Om kroppstemperaturen förblir hög efter 30 minuter är det förmodligen feber. Om kroppstemperaturen sjunker och personen mår bättre är orsaken troligen värmestress.
 • Håll avstånd men undvik social isolering. Vid värmebölja är det viktigt att vara uppmärksam på symtom för värmestress. Samtidigt behöver fysiska kontakter begränsas för att minska smittspridning.
 • Utomhusvistelse är bra, men vistas i skuggan. Under en värmebölja kan det bli betydligt varmare inomhus än utomhus. I byggnader och bebyggelse kan värmen stanna kvar en tid efter att utomhustemperaturen har gått ner. Även smittrisken är betydligt mindre utomhus.
 • Ordna en sval miljö. Det är viktigt att vistas på bostadens svalaste plats och/eller att få minst 2–3 timmar i ordentlig svalka dagligen. Detta gäller särskilt riskgrupper. Samtidigt behöver råden följas om att hålla avstånd till varandra för att minska smittspridningen.
 • Denna sommar är det extra viktigt att förbereda bostäder och boenden med åtgärder som kan minska värmen inomhus, exempelvis med markiser, solskärmar, persienner och anpassad ventilation och vädring. På grund av smittrisken bör fristående fläktar, portabel luftkonditionering och andra kylsystem med fläkt undvikas i gemensamma utrymmen. Det är särskilt viktigt att undvika att rikta fläktar mot grupper av människor.

Mer information

Världshälsoorganisationen (WHO) har tagit fram information samt frågor och svar inför sommaren om värme och covid-19, där man kan läsa mer.

Information samt frågor och svar om värme och covid-19 finns också framtaget av Global Heat Health Information Network (GHHIN).

Relaterade sidor

Beredskap vid värmebölja