Följande enhet anmäls till sentinelprovtagningen för influensa och covid-19 för säsongen 2021-2022

Kontaktperson

Patientunderlag

Ange antal listade patienter för de läkare som deltar i sentinelövervakningen eller ett uppskattat patientunderlag om enheten inte har listning.

Genom att slutföra din anmälan samtycker du till att dina personuppgifter behandlas av Folkhälsomyndigheten. Personuppgifterna sparas och hanteras i enlighet med dataskyddsregleringen GDPR (General Data Protection Regulation).