Följande enhet anmäls till sentinelprovtagningen för influensa 2017-2018

Kontaktperson

Patientunderlag

Ange antal listade patienter för de läkare som deltar i sentinelövervakningen eller ett uppskattat patientunderlag om enheten inte har listning.

Genom att slutföra din anmälan samtycker du till att dina personuppgifter behandlas av Folkhälsomyndigheten. Personuppgifterna behandlas enligt Personuppgiftslagen (PuL).